Quay lại Khóa học

Enscape Render trong Kiến trúc và Nội thất - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. Giới thiệu về khoá học

  Giới thiệu về khoá học
  3 Chuyên Mục
 2. Lý do nên sử dụng Enscape Render trong thiết kế kiến trúc và nội thất
  3 Chuyên Mục
 3. Cài đặt Enscape Render vào trong phần mềm SketchUp
  3 Chuyên Mục
 4. Giao diện và thiết lập Enscape Render trong SketchUp
  3 Chuyên Mục
 5. Thiết lập Môi Trường Chiếu Sáng
  3 Chuyên Mục
 6. Cách sử dụng các vật liệu trong Enscape Render
  3 Chuyên Mục
Bài học 6, Mục 2
Đã tham gia Khoá Học

Các tính năng và lợi ích của các vật liệu trong Enscape Render

Lotuz Studio 12 Tháng Bảy, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành