Quay lại Khóa học

Photoshop trong Thiết Kế Kiến Trúc - Nâng Cao

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. Chương 1: Site Annalytic photoshop archviz

  Giới thiệu về site analysis
 2. Vị trí địa lý
  2 Chuyên Mục
 3. Bán kính lân cận
  3 Chuyên Mục
 4. Phân tích vi khí hậu
  3 Chuyên Mục
 5. Giao thông
  4 Chuyên Mục
 6. View nhìn xung quanh
  2 Chuyên Mục
 7. Chương 2: Diagram and massing Architecture
  Đặc điểm - Diagram
  5 Chuyên Mục
 8. Concept kiến trúc - Massing
  3 Chuyên Mục
 9. Chương 3: architectural elevation - section rendering in photoshop - Floor plan - Master plan and site
  Phân khu chức năng
  3 Chuyên Mục
 10. Mặt bằng tổng thể - Master Plan
  3 Chuyên Mục
 11. Mặt bằng kiến trúc - Floor Plan
  5 Chuyên Mục
 12. Mặt đứng - Facade
  1 Bài Thực Hành
 13. Mặt cắt - Section P
  1 Bài Thực Hành
 14. Chương 4: Photoshop effect in archiviz - hiệu ứng - cắt ghép
  Phối cảnh kiến trúc - Perspective drawing
  6 Chuyên Mục
 15. Phối cảnh nội thất
 16. Chương 5: Layout & grid system in Photoshop
  Tiểu cảnh
 17. Layout đồ án
 18. Chương 6: các bài thực hành tổng hợp: Architectural Visualization post Production
  Portfolio
Bài học 5 của 18
Đã tham gia Khoá Học

Giao thông

Sỹ Trần Tiến 18 Tháng Bảy, 2024

phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *