Quay lại Khóa học

Ứng dụng Photoshop trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. Chương 1: Cài đặt - Làm quen với Photoshop

  Bài 1: Cài đặt và ưu nhược điểm điểm của Photoshop
  2 Chuyên Mục
 2. Bài 2: Làm quen với giao diện làm việc của Photoshop
  5 Chuyên Mục
 3. Chương 2: Các đối tượng làm việc trong photoshop
  Bài 1: Layer
  5 Chuyên Mục
 4. Bài 2: Layer Style ( Tạo các hiệu ứng đơn giản )
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 3: Selections - Vùng chọn
  6 Chuyên Mục
 6. Bài 4: Blending mode - Hiệu ứng kỹ xảo - hòa trộn
  1 Mục
 7. Bài 5: Color & Adjustment Layer - Hiệu ứng màu sắc
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6: Shapes - Định dạng vector
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 7: Text - Tìm hiểu về chữ trong photoshop
  2 Chuyên Mục
 10. Bài 8: Cropping - Cắt, điều chỉnh khung hình
  2 Chuyên Mục
 11. Bài 9: Filters - Hiệu ứng
 12. Bài 10: Smart Objects - Đối tượng thông minh
Bài học 1 của 12
Đã tham gia Khoá Học

Bài 1: Cài đặt và ưu nhược điểm điểm của Photoshop

Sỹ Trần Tiến 18 Tháng Bảy, 2024
Nội dung Bài học
0% hoàn thành 0/2 Bước