Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

SketchUp cung cấp nhiều thanh công cụ khác nhau, mỗi thanh chứa một số công cụ để thực hiện các tác vụ cụ thể trong quá trình thiết kế.

 1. Các công cụ vẽ và chỉnh sửa trong SketchUp bao gồm:
 2. Line tool: Công cụ này được sử dụng để tạo các đường thẳng trong không gian 3D.
 3. Rectangle tool: Công cụ này được sử dụng để tạo các hình chữ nhật trong không gian 3D.
 4. Circle tool: Công cụ này được sử dụng để tạo các hình tròn và đường tròn trong không gian 3D.
 5. Arc tool: Công cụ này được sử dụng để tạo các cung trong không gian 3D.
 6. Push/Pull tool: Công cụ này được sử dụng để tạo và chỉnh sửa các hình dạng 3D bằng cách kéo và đẩy các mặt.
 7. Move tool: Công cụ này được sử dụng để di chuyển các mặt và đối tượng trong không gian 3D.
 8. Rotate tool: Công cụ này được sử dụng để xoay các mặt và đối tượng trong không gian 3D.
 9. Scale tool: Công cụ này được sử dụng để thay đổi kích thước các mặt và đối tượng trong không gian 3D.
 10. Offset tool: Công cụ này được sử dụng để tạo các đường viền song song với các mặt trong không gian 3D.
 11. Eraser tool: Công cụ này được sử dụng để xóa các mặt và đối tượng trong không gian 3D.
 12. Paint Bucket tool: Công cụ này được sử dụng để thay đổi màu sắc và chất liệu của các mặt trong không gian 3D.

Tùy vào nhu cầu thiết kế của bạn, bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ hiển thị trong SketchUp hoặc sử dụng các plugin bổ sung để tăng tính năng và hiệu quả làm việc của phần mềm.