Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Hộp trị số (Measurements) trong SketchUp là nơi để xem và chỉnh sửa các thông tin kích thước và vị trí của các đối tượng trong mô hình. Khi bạn chọn một đối tượng trong mô hình, thông tin kích thước của nó sẽ được hiển thị trong hộp Measurements ở góc dưới bên phải của giao diện SketchUp.

Hộp Measurements bao gồm các tùy chọn sau:

 1. Length: Độ dài của đối tượng.
 2. Width: Chiều rộng của đối tượng.
 3. Height: Chiều cao của đối tượng.
 4. Area: Diện tích của đối tượng.
 5. Diameter: Đường kính của đối tượng.
 6. Radius: Bán kính của đối tượng.
 7. Angle: Góc quay của đối tượng.

Bạn có thể chỉnh sửa các giá trị trong hộp Measurements bằng cách nhập giá trị mới hoặc kéo dãn đối tượng trực tiếp trong mô hình. Các thay đổi sẽ được tự động cập nhật trong hộp Measurements và trong mô hình của bạn.

Hộp Measurements là một công cụ hữu ích để đo và điều chỉnh kích thước của các đối tượng trong SketchUp, giúp bạn tạo ra các mô hình chính xác và đồng nhất về kích thước.