Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Status Prompts trong SketchUp là thông báo hiển thị trên thanh trạng thái của giao diện khi bạn sử dụng một công cụ hoặc thực hiện một hành động cụ thể. Chúng thông báo về trạng thái của công cụ, cách sử dụng công cụ hoặc hướng dẫn người dùng về cách thực hiện một hành động cụ thể.

Khi bạn bắt đầu sử dụng một công cụ trong SketchUp, thông báo trạng thái sẽ hiển thị trên thanh trạng thái để thông báo cho bạn về trạng thái của công cụ đó. Ví dụ, nếu bạn sử dụng công cụ di chuyển, thông báo trạng thái sẽ hiển thị trên thanh trạng thái để cho bạn biết rằng bạn đang sử dụng công cụ di chuyển.

Thông báo trạng thái cũng cung cấp cho bạn các hướng dẫn và lời khuyên về cách sử dụng các công cụ và thực hiện các hành động cụ thể trong SketchUp. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật, thông báo trạng thái sẽ cung cấp cho bạn các lời khuyên về cách vẽ hình chữ nhật và các tùy chọn khác để tùy chỉnh hình dạng của hình chữ nhật.

Tóm lại, Status Prompts trong SketchUp là một công cụ hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về các công cụ và hành động trong SketchUp, từ đó giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với phần mềm này.