Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 12 của 21
Đã tham gia Khoá Học

Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )

Trungarch 25 Tháng Năm, 2024

Shadow là tính năng trong SketchUp cho phép người dùng thêm các bóng của các vật thể trong mô hình. Các bóng có thể được tạo ra bằng cách đặt ngày và thời gian trong tài liệu hoặc bằng cách sử dụng các thiết lập cấu hình đổ bóng.

Khi bật tính năng Shadow, SketchUp sẽ hiển thị ánh sáng mặt trời trong không gian mô hình của bạn. Người dùng có thể điều chỉnh vị trí của mặt trời bằng cách sử dụng các công cụ trong menu Shadow. Bằng cách di chuyển mặt trời, người dùng có thể tạo ra các hiệu ứng khác nhau cho các bóng của các vật thể trong mô hình.

Các bóng của các vật thể trong mô hình cũng có thể được tùy chỉnh bằng cách thay đổi độ rộng và độ sáng của chúng. Các bóng cũng có thể được loại bỏ hoặc bật/tắt theo cách tương tự.

Tính năng Shadow rất hữu ích trong việc hiển thị cách ánh sáng và bóng có thể ảnh hưởng đến mô hình kiến trúc của bạn. Nó cũng cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh động đẹp với các hiệu ứng ánh sáng và bóng độc đáo.