Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 4, Mục 3
Đã tham gia Khoá Học

1.3. View Menu

Trungarch 28 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

View Menu trong SketchUp là một trong những menu chính của giao diện và chứa các lệnh để tùy chỉnh cách bạn xem và hiển thị mô hình của bạn trong không gian 3D. Dưới đây là một số lệnh thông dụng trong View Menu của SketchUp:

 • Zoom Extents: Phóng to hoặc thu nhỏ để hiển thị toàn bộ mô hình của bạn.
 • Zoom In: Phóng to một phần của mô hình.
 • Zoom Out: Thu nhỏ một phần của mô hình.
 • Pan: Di chuyển mô hình của bạn mà không thay đổi quy mô.
 • Orbit: Xoay mô hình của bạn để xem từ các góc độ khác nhau.
 • Zoom Window: Chọn một khu vực để phóng to hoặc thu nhỏ.
 • Perspective: Thay đổi chế độ xem từ phối cảnh sang chế độ cá nhân hóa hoặc ngược lại.
 • Hidden Geometry: Hiển thị hoặc ẩn các đường kẻ và phần tử ẩn trong mô hình.
 • Axes: Hiển thị hoặc ẩn trục tọa độ của không gian 3D.