Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 4, Mục 4
Đã tham gia Khoá Học

1.4. Camera Menu

Trungarch 28 Tháng Năm, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Camera Menu trong SketchUp chứa các lệnh liên quan đến điều chỉnh góc nhìn, hướng nhìn, và cách hiển thị mô hình trên màn hình. Dưới đây là một số lệnh thông dụng trong Camera Menu của SketchUp:

 • Zoom Extents: Phóng to tất cả các phần tử trong mô hình.
 • Zoom In/Out: Phóng to hoặc thu nhỏ mô hình.
 • Zoom Window: Vẽ một khung chọn để phóng to các phần tử trong khung đó.
 • Zoom Selection: Phóng to các phần tử đã chọn.
 • Pan: Di chuyển mô hình trên màn hình.
 • Orbit: Xoay mô hình quanh trục của nó.
 • Walk: Đi bộ trong mô hình, cho phép bạn di chuyển xung quanh để khám phá các chi tiết.
 • Look Around: Di chuyển tới một vị trí mới và xoay quanh để nhìn xung quanh.
 • Field of View: Thay đổi góc nhìn của camera.

Ngoài các lệnh trên, Camera Menu còn cung cấp các lệnh khác để điều chỉnh cách hiển thị của mô hình, bao gồm chế độ xem Wireframe, Hidden Line, Shaded, Shaded with Textures, Monochrome và X-Ray.