Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 13 của 21
Đã tham gia Khoá Học

Bài 3 – Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )

Trungarch 28 Tháng Năm, 2024

Entity Info là một công cụ trong SketchUp cho phép người dùng xem và chỉnh sửa thông tin về các đối tượng trong mô hình của họ. Khi người dùng chọn một đối tượng trong mô hình và mở Entity Info, thông tin chi tiết về đối tượng đó sẽ được hiển thị, bao gồm:

 • Tên đối tượng
 • Tên Layer của đối tượng
 • Tên Group hoặc Component của đối tượng
 • Kích thước và tỉ lệ của đối tượng
 • Vị trí và hướng của đối tượng
 • Các thuộc tính khác như màu sắc, độ trong suốt, độ bóng của đối tượng

Người dùng có thể thay đổi thông tin này trực tiếp trong Entity Info để thay đổi các thuộc tính của đối tượng. Chẳng hạn, người dùng có thể thay đổi kích thước hoặc màu sắc của một đối tượng, hoặc di chuyển nó đến một vị trí mới.

Entity Info là một công cụ hữu ích trong việc quản lý các đối tượng trong mô hình của bạn và chỉnh sửa các thuộc tính của chúng. Nó cũng giúp người dùng kiểm tra thông tin chi tiết về các đối tượng trong mô hình và đảm bảo rằng chúng được cấu hình đúng.