Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Các công cụ Camera trong SketchUp cho phép bạn điều chỉnh cách mô hình của bạn được hiển thị trên màn hình, bao gồm vị trí, hướng nhìn, góc nhìn, tỷ lệ và thước phim.

Một số công cụ cơ bản của Camera trong SketchUp bao gồm:

 1. Orbit Tool: cho phép bạn xoay mô hình xung quanh trục tọa độ của mô hình, giúp bạn thay đổi góc nhìn của mô hình.
 2. Pan Tool: cho phép bạn di chuyển mô hình trên màn hình mà không thay đổi góc nhìn hoặc tỷ lệ.
 3. Zoom Tool: cho phép bạn phóng to hoặc thu nhỏ mô hình trên màn hình, giúp bạn điều chỉnh tỷ lệ của mô hình.
 4. Look Around Tool: cho phép bạn di chuyển mô hình trên màn hình và thay đổi góc nhìn của mô hình.
 5. Field of View Tool: cho phép bạn điều chỉnh góc nhìn của mô hình, giúp bạn thay đổi độ rộng của khung nhìn của mô hình.
 6. Zoom Extents Tool: cho phép bạn phóng to mô hình để nó lấp đầy khung nhìn trên màn hình.

Tất cả các công cụ này được sử dụng để điều chỉnh cách mô hình của bạn được hiển thị trên màn hình, giúp bạn tạo ra các hình ảnh chất lượng cao và dễ dàng làm việc với mô hình của mình.