Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Advanced Camera Tool là một plugin cho SketchUp cho phép người dùng tạo ra các camera với các thông số tùy chỉnh hơn so với các công cụ camera cơ bản. Nó cung cấp các công cụ để tạo, chỉnh sửa, định vị và quản lý các camera.

Một số tính năng và công cụ của Advanced Camera Tool bao gồm:

 1. Các công cụ tạo camera: cho phép người dùng tạo camera mới với các thông số tùy chỉnh, bao gồm vị trí, hướng nhìn, góc nhìn, tỷ lệ và thước phim.
 2. Chỉnh sửa camera: cho phép người dùng chỉnh sửa thông số của các camera hiện có, bao gồm vị trí, hướng nhìn, góc nhìn, tỷ lệ và thước phim.
 3. Camera Manager: cho phép người dùng quản lý các camera, bao gồm tạo mới, xóa, đổi tên và chọn các camera.
 4. Scene Manager: cho phép người dùng tạo các scene trong SketchUp, bao gồm thông tin về camera và một số thông số khác như màu sắc và chế độ ẩn.
 5. Định vị camera: cho phép người dùng định vị các camera trên các điểm cụ thể trong mô hình, giúp người dùng quản lý và dễ dàng chuyển đổi giữa các camera.

Advanced Camera Tool cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh và phim chất lượng cao từ các mô hình trong SketchUp, giúp họ trình bày ý tưởng của mình một cách rõ ràng và sinh động.