Quay lại Khóa học

Sketchup căn bản trong Kiến trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Tầm quan trọng và ứng dụng trong lĩnh vực thiết kế
 2. Bài 2 : Cài đặt và thiết lập Sketchup
 3. CHƯƠNG II. TỔNG QUAN GIAO DIỆN
  Bài 1 : Các tính năng và giao diện sử dụng
  4 Chuyên Mục
 4. Bài 2 : Menus
  4 Chuyên Mục
 5. CHƯƠNG III. CÁC CÔNG CỤ LÀM VIỆC
  Bài 1 : Các công cụ dựng hình
  11 Chuyên Mục
 6. Bài 2 : Công cụ biên tập ( Edit Tool )
  3 Chuyên Mục
 7. Bài 3 - Công cụ định vị và ghi chú ( Direction and Notes Tool )
  5 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )
  6 Chuyên Mục
 9. Bài : Công cụ quản lý
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 1 : Công cụ tạo mặt địa hình ( Sandbox tool)
  7 Chuyên Mục
 11. CHƯƠNG Iv. Vật liệu và Hình ảnh
  Bài 1 : Kiến thức cơ bản
  2 Chuyên Mục
 12. Bài 2 : Chỉnh sửa đổ bóng bằng thời gian thức ( Shadow )
 13. Bài 3 - Chỉnh sửa tính chất đối tượng ( Entity Info )
 14. Bài 4 : Chỉnh sửa hiển thị ( Styles)
 15. Bài 5 : Chỉnh sửa vật liệu ( Materials )
 16. Bài 7 : Quản lý Layers/ Tags
 17. Bài 8 : Tạo một cảnh ( Scenes )
 18. TIP & TRICK
 19. Bài 4 - Công cụ thao tác ( Camera Tool )
  2 Chuyên Mục
 20. Bài 5 - Công cụ tạo mặt cắt ( Section Tool )
 21. Bài 2 : Quản lý vật liệu
  2 Chuyên Mục
Bài học 8 của 21
Đã tham gia Khoá Học

Bài 6 : Công cụ giao cắt khối ( Solid tool )

Trungarch 25 Tháng Năm, 2024

Solid Tool là một plugin cho SketchUp giúp người dùng thực hiện các thao tác với đối tượng khối theo cách đơn giản hơn. Nó cho phép người dùng chuyển đổi các đối tượng phức tạp như mô hình 3D, tài liệu 2D hoặc các đường cong khác thành các đối tượng khối rắn.

Solid Tool bao gồm một loạt các công cụ như

Union (hợp nhất),

Subtract (trừ đi),

Intersect (giao điểm),

Split (tách ra),

và nhiều công cụ khác nữa để thực hiện các thao tác với các đối tượng khối. Với Solid Tool, người dùng có thể tạo ra các đối tượng khối mới, chỉnh sửa kích thước và hình dạng của chúng và thực hiện các thao tác khác trên các đối tượng khối đã có.

Solid Tool là một công cụ hữu ích đối với các nhà thiết kế, kiến trúc sư, kỹ sư cơ khí và những người làm việc trong lĩnh vực tạo mô hình 3D, giúp tăng tốc độ thực hiện các thao tác và cải thiện chất lượng của các đối tượng khối được tạo ra.