Quay lại Khóa học

Plugin Sketchup trong Thiết kế Kiến Trúc - Nâng Cao

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. LÀM QUEN VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt
  3 Chuyên Mục
 2. Bài 2 : Giới thiệu giao diện
 3. CHƯƠNG II. PLUGIN DỰNG HÌNH
  Bài 1 : 1001 Bit_Pro ( Hỗ trợ dựng cấu kiện nhanh )
 4. Bài 2 : JHS Power Bar ( Hỗ trợ chia mặt và tạo điểm )
 5. Bài 3 : BZ_Toolbars ( Vẽ polyline chuyên nghiệp )
 6. Bài 4 : S4u - Hỗ trợ dựng hình chuyên nghiệp
  5 Chuyên Mục
 7. Bài 5 : Bezier Surface - Curviloft - Soap Bubble ( Tạo mặt từ các đường bao phức tạp )
  3 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Joint Push/Pull - Flowify - Tools on Surface ( Tác vụ trên mặt phằng cong )
  3 Chuyên Mục
 9. Bài 7 : True bend - Sharp Bender - Fredo Scale ( Tác vụ đơn giản với đối tượng )
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 8 : Round Corner - Sketchy FFD - Slicer ( Hiệu chỉnh khối )
  3 Chuyên Mục
 11. Bài 9 : Selection Toys - QuadFace Tools - Random Seclection ( Hỗ trợ chọn đối tượng nhanh chóng )
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 10 : SandBox - Make Face - Artisan ( Hỗ trợ tạo địa hình )
  3 Chuyên Mục
 13. Bài 11 : Random Tools - Chris Fullmer Tool - Profile Builder ( Hỗ trợ rải đối tượng trên bề mặt địa hình )
  3 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG III. PLUGIN QUẢN LÝ
  Bài 1 : RBC Plugin Manager ( Quản lý thư viện offline )
 15. Bài 2 : Profile Builder 3 ( Tạo đối tượng Dynamic )
 16. Bài 3 : Eneroth reference Manager 2.0.0
 17. Bài 4 : SketchPlus 2023
 18. Bài 5 : 3dBazaar
 19. CHƯƠNG IV : PLUGIN TỐI ƯU
  Bài 1 : Vertex Tools ( Giảm số lượng poly )
 20. Bài 2 : Material Resizer ( Làm nhẹ file texture )
 21. Bài 3 : Cleanup - Fixlt 101 - Purge All ( Dọn dẹp file )
  3 Chuyên Mục
Bài học 20 của 21
Đã tham gia Khoá Học

Bài 2 : Material Resizer ( Làm nhẹ file texture )

Trungarch 28 Tháng Năm, 2024

Plugin Material Resizer là một plugin dành cho SketchUp được sử dụng để thay đổi kích thước của vật liệu (materials) một cách dễ dàng. Với plugin này, người dùng có thể thay đổi kích thước của các vật liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua giao diện đồ họa.

Plugin Material Resizer cung cấp nhiều tùy chọn cho người dùng để thay đổi kích thước của vật liệu. Chức năng chính của plugin bao gồm:

 • Thay đổi kích thước vật liệu: người dùng có thể thay đổi kích thước vật liệu bằng cách chọn vật liệu cần chỉnh sửa và điều chỉnh kích thước trực tiếp trên giao diện plugin.
 • Scale by: plugin cho phép người dùng thay đổi kích thước vật liệu bằng cách chỉ định tỷ lệ thu nhỏ hoặc phóng to của vật liệu.
 • Chọn phạm vi: người dùng có thể chọn phạm vi các vật liệu cần chỉnh sửa bằng cách chọn từng vật liệu hoặc tất cả các vật liệu trong mô hình.

phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *