Quay lại Khóa học

Plugin Sketchup trong Thiết kế Kiến Trúc - Nâng Cao

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. LÀM QUEN VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt
  3 Chuyên Mục
 2. Bài 2 : Giới thiệu giao diện
 3. CHƯƠNG II. PLUGIN DỰNG HÌNH
  Bài 1 : 1001 Bit_Pro ( Hỗ trợ dựng cấu kiện nhanh )
 4. Bài 2 : JHS Power Bar ( Hỗ trợ chia mặt và tạo điểm )
 5. Bài 3 : BZ_Toolbars ( Vẽ polyline chuyên nghiệp )
 6. Bài 4 : S4u - Hỗ trợ dựng hình chuyên nghiệp
  5 Chuyên Mục
 7. Bài 5 : Bezier Surface - Curviloft - Soap Bubble ( Tạo mặt từ các đường bao phức tạp )
  3 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Joint Push/Pull - Flowify - Tools on Surface ( Tác vụ trên mặt phằng cong )
  3 Chuyên Mục
 9. Bài 7 : True bend - Sharp Bender - Fredo Scale ( Tác vụ đơn giản với đối tượng )
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 8 : Round Corner - Sketchy FFD - Slicer ( Hiệu chỉnh khối )
  3 Chuyên Mục
 11. Bài 9 : Selection Toys - QuadFace Tools - Random Seclection ( Hỗ trợ chọn đối tượng nhanh chóng )
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 10 : SandBox - Make Face - Artisan ( Hỗ trợ tạo địa hình )
  3 Chuyên Mục
 13. Bài 11 : Random Tools - Chris Fullmer Tool - Profile Builder ( Hỗ trợ rải đối tượng trên bề mặt địa hình )
  3 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG III. PLUGIN QUẢN LÝ
  Bài 1 : RBC Plugin Manager ( Quản lý thư viện offline )
 15. Bài 2 : Profile Builder 3 ( Tạo đối tượng Dynamic )
 16. Bài 3 : Eneroth reference Manager 2.0.0
 17. Bài 4 : SketchPlus 2023
 18. Bài 5 : 3dBazaar
 19. CHƯƠNG IV : PLUGIN TỐI ƯU
  Bài 1 : Vertex Tools ( Giảm số lượng poly )
 20. Bài 2 : Material Resizer ( Làm nhẹ file texture )
 21. Bài 3 : Cleanup - Fixlt 101 - Purge All ( Dọn dẹp file )
  3 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Plugin S4U Weld là một plugin cho SketchUp, được thiết kế để nối các đường cong, đường thẳng và các đối tượng 3D lại với nhau. Dưới đây là một số tính năng của plugin này:

 1. Nối các đường cong: Plugin cho phép người dùng nối các đường cong lại với nhau để tạo ra các hình dạng mới. Điều này rất hữu ích khi cần tạo ra các hình dạng tùy chỉnh mà không cần phải vẽ lại từ đầu.
 2. Nối các đường thẳng: Plugin S4U Weld cũng cho phép người dùng nối các đường thẳng lại với nhau, giúp tạo ra các hình dạng thú vị và phức tạp hơn.
 3. Nối các đối tượng 3D: Plugin cũng cho phép người dùng nối các đối tượng 3D lại với nhau để tạo ra các hình dạng phức tạp và chính xác hơn.
 4. Tính năng tùy chỉnh: Plugin cung cấp nhiều tùy chọn để người dùng có thể tùy chỉnh việc nối các đường cong, đường thẳng và các đối tượng 3D, giúp tạo ra các hình dạng tùy chỉnh và phù hợp với nhu cầu của từng dự án.