Quay lại Khóa học

Plugin Sketchup trong Thiết kế Kiến Trúc - Nâng Cao

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG I. LÀM QUEN VÀ CÀI ĐẶT

  Bài 1 : Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt
  3 Chuyên Mục
 2. Bài 2 : Giới thiệu giao diện
 3. CHƯƠNG II. PLUGIN DỰNG HÌNH
  Bài 1 : 1001 Bit_Pro ( Hỗ trợ dựng cấu kiện nhanh )
 4. Bài 2 : JHS Power Bar ( Hỗ trợ chia mặt và tạo điểm )
 5. Bài 3 : BZ_Toolbars ( Vẽ polyline chuyên nghiệp )
 6. Bài 4 : S4u - Hỗ trợ dựng hình chuyên nghiệp
  5 Chuyên Mục
 7. Bài 5 : Bezier Surface - Curviloft - Soap Bubble ( Tạo mặt từ các đường bao phức tạp )
  3 Chuyên Mục
 8. Bài 6 : Joint Push/Pull - Flowify - Tools on Surface ( Tác vụ trên mặt phằng cong )
  3 Chuyên Mục
 9. Bài 7 : True bend - Sharp Bender - Fredo Scale ( Tác vụ đơn giản với đối tượng )
  3 Chuyên Mục
 10. Bài 8 : Round Corner - Sketchy FFD - Slicer ( Hiệu chỉnh khối )
  3 Chuyên Mục
 11. Bài 9 : Selection Toys - QuadFace Tools - Random Seclection ( Hỗ trợ chọn đối tượng nhanh chóng )
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 10 : SandBox - Make Face - Artisan ( Hỗ trợ tạo địa hình )
  3 Chuyên Mục
 13. Bài 11 : Random Tools - Chris Fullmer Tool - Profile Builder ( Hỗ trợ rải đối tượng trên bề mặt địa hình )
  3 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG III. PLUGIN QUẢN LÝ
  Bài 1 : RBC Plugin Manager ( Quản lý thư viện offline )
 15. Bài 2 : Profile Builder 3 ( Tạo đối tượng Dynamic )
 16. Bài 3 : Eneroth reference Manager 2.0.0
 17. Bài 4 : SketchPlus 2023
 18. Bài 5 : 3dBazaar
 19. CHƯƠNG IV : PLUGIN TỐI ƯU
  Bài 1 : Vertex Tools ( Giảm số lượng poly )
 20. Bài 2 : Material Resizer ( Làm nhẹ file texture )
 21. Bài 3 : Cleanup - Fixlt 101 - Purge All ( Dọn dẹp file )
  3 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Plugin S4U Bezier Surface là một plugin cho SketchUp, được thiết kế để tạo ra các bề mặt cong và mịn trên các đối tượng trong mô hình của bạn. Plugin này cho phép người dùng tạo ra các bề mặt bằng cách sử dụng các điểm đối tượng để tạo ra các đường cong Bezier, sau đó nối các đường cong đó để tạo ra bề mặt.

Dưới đây là một số tính năng của plugin S4U Bezier Surface:

 1. Tạo bề mặt Bezier: Plugin cho phép người dùng tạo ra các bề mặt Bezier bằng cách sử dụng các điểm đối tượng để tạo ra các đường cong Bezier.
 2. Chỉnh sửa bề mặt: Plugin cung cấp các công cụ chỉnh sửa bề mặt để người dùng có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa các bề mặt của họ.
 3. Tính năng hỗ trợ: Plugin S4U Bezier Surface hỗ trợ các tính năng như tạo các bề mặt đối xứng, xoay và scale bề mặt để giúp người dùng dễ dàng tạo ra các bề mặt phức tạp.
 4. Tùy chỉnh giao diện: Plugin cung cấp tính năng tùy chỉnh giao diện, cho phép người dùng tùy chỉnh các nút và thanh công cụ để phù hợp với nhu cầu của họ.