Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để tạo một dự án mới từ một template trong Revit, làm theo các bước sau:

 1. Mở Revit và chọn “New” trong màn hình khởi động.
 2. Trong hộp thoại “New Project”, bạn có thể chọn một template có sẵn hoặc tạo một template mới bằng cách nhấp vào “New…” bên dưới danh sách các template.
 3. Nếu bạn chọn một template có sẵn, hộp thoại “New Project Information” sẽ xuất hiện. Ở đây, bạn có thể nhập thông tin về dự án của mình, bao gồm tên, địa chỉ, ngày bắt đầu, v.v.
 4. Nhấp vào “OK” để tạo dự án mới từ template đã chọn.
 5. Bây giờ, bạn đã có một dự án mới được tạo từ template. Từ đây, bạn có thể bắt đầu thiết kế và tạo mô hình cho dự án của mình.

Lưu ý rằng các template trong Revit cung cấp các thiết lập sẵn có cho dự án của bạn, bao gồm các phân loại và mô hình phần tử đã được định nghĩa trước. Chọn một template phù hợp sẽ giúp bạn bắt đầu dự án của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.