Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để tinh chỉnh bố cục với kích thước tạm thời trong Revit, bạn có thể sử dụng tính năng Temporary Dimensions.

Để hiển thị kích thước tạm thời, hãy chọn một đối tượng trong mô hình của bạn. Các kích thước sẽ xuất hiện xung quanh đối tượng. Bạn có thể di chuyển các đường kích thước để thay đổi kích thước của đối tượng hoặc di chuyển đối tượng để thay đổi vị trí của nó.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ Move và Rotate để di chuyển và xoay các đối tượng trong mô hình của mình. Khi bạn di chuyển hoặc xoay đối tượng, các kích thước tạm thời sẽ xuất hiện để giúp bạn tinh chỉnh kích thước và vị trí của đối tượng.

Sau khi hoàn tất việc tinh chỉnh, hãy nhấn Esc để thoát khỏi chế độ kích thước tạm thời. Các kích thước tạm thời sẽ biến mất và các thay đổi của bạn sẽ được lưu lại trong mô hình của bạn.