Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Object styles là các kiểu định dạng được sử dụng để tùy chỉnh cách hiển thị các đối tượng trong mô hình Revit. Bằng cách sử dụng object styles, bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, độ mờ, độ dày và các thuộc tính khác của các đối tượng trong mô hình, giúp cho việc xây dựng mô hình trở nên đồng nhất và chuyên nghiệp hơn.

Để sử dụng object styles trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tab Manage và chọn phần Object Styles.
 2. Tại đây, bạn có thể chọn một kiểu định dạng mặc định hoặc tạo mới một kiểu định dạng bằng cách chọn New.
 3. Trong cửa sổ New Object Style, bạn có thể tùy chỉnh các thuộc tính của đối tượng, chẳng hạn như màu sắc, độ mờ, độ dày và các thuộc tính khác. Bạn có thể tạo kiểu định dạng cho các loại đối tượng khác nhau, bao gồm tường, cột, đường ống, vách ngăn và nhiều hơn nữa.
 4. Sau khi đã tạo xong kiểu định dạng, bạn có thể sử dụng nó cho các đối tượng tương ứng bằng cách chọn đối tượng và áp dụng kiểu định dạng cho đối tượng đó trong phần Properties.

Sử dụng object styles trong Revit sẽ giúp cho việc xây dựng mô hình trở nên chuyên nghiệp và đồng nhất hơn, giúp cho các đối tượng trong mô hình được hiển thị theo cách mà bạn mong muốn.