Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khả năng hiển thị và ghi đè đồ họa (visibility and graphic overrides) là tính năng quan trọng của Revit, cho phép bạn tùy chỉnh cách hiển thị của các đối tượng trong mô hình. Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các đối tượng, thay đổi màu sắc, độ mờ và các thuộc tính khác của các đối tượng, giúp cho việc xây dựng mô hình trở nên dễ dàng hơn.

Để làm việc với khả năng hiển thị và ghi đè đồ họa trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tab View và chọn phần Visibility/Graphics.
 2. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các kiểu hiển thị của các đối tượng trong mô hình, bao gồm màu sắc, độ mờ, độ dày và các thuộc tính khác.
 3. Bạn cũng có thể chọn đối tượng cụ thể và tùy chỉnh kiểu hiển thị của đối tượng đó trong phần Properties. Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể tạo các kiểu hiển thị đặc biệt cho các đối tượng cụ thể trong mô hình.
 4. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Override Graphics in View để ghi đè các kiểu hiển thị của các đối tượng trong mô hình. Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn các đối tượng cụ thể trong mô hình hoặc thay đổi kiểu hiển thị của chúng một cách độc lập với các thiết lập kiểu hiển thị mặc định.

Sử dụng khả năng hiển thị và ghi đè đồ họa trong Revit sẽ giúp cho việc xây dựng mô hình trở nên dễ dàng hơn, giúp cho các đối tượng trong mô hình được hiển thị theo cách mà bạn mong muốn.