Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khả năng hiển thị chú thích trong Revit rất quan trọng để giúp người dùng có thể đọc và hiểu được bản vẽ của bạn. Để đảm bảo rằng chú thích của bạn được hiển thị đúng cách, đây là một số khuyến nghị về khả năng hiển thị chú thích:

 1. Sử dụng một số màu sắc khác nhau cho các đối tượng chú thích khác nhau, ví dụ như màu đỏ cho các ký hiệu cần chú ý, màu xanh lam cho các ký hiệu hệ số tỷ lệ, và màu đen cho các ký hiệu chi tiết.
 2. Sử dụng font chính xác và có kích thước phù hợp. Nên sử dụng các font phổ biến, dễ đọc và dễ nhìn như Arial, Times New Roman, hoặc Verdana.
 3. Đảm bảo rằng kích thước chữ của chú thích đủ lớn để đọc được khi in ra. Nếu cần thiết, hãy điều chỉnh kích thước chữ hoặc đổi font để phù hợp với quy cách in ấn.
 4. Sử dụng các ký hiệu và biểu tượng đồ họa chuẩn để giúp người dùng dễ dàng hiểu được ý nghĩa của chú thích.
 5. Sử dụng khả năng hiển thị chú thích trong Revit để định cấu hình các thiết lập hiển thị khác nhau cho các loại đối tượng chú thích khác nhau. Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc, kích thước chữ, độ dày đường viền và các thiết lập khác để đảm bảo chú thích của bạn hiển thị đúng cách.
 6. Thực hiện các thiết lập cấu hình hiển thị chú thích sao cho phù hợp với quy trình thiết kế của bạn và đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đều hiểu cách hiển thị chú thích.