Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, bạn có thể sử dụng tính năng ẩn và cô lập đối tượng để tạm thời loại bỏ các đối tượng trong mô hình hoặc chỉ hiển thị các đối tượng cụ thể.

Để ẩn một đối tượng, bạn có thể sử dụng lệnh “Hide Element” trong mục “Visibility/Graphics Overrides”. Bạn có thể chọn đối tượng cụ thể hoặc chọn nhiều đối tượng bằng cách giữ phím Ctrl và chọn các đối tượng mong muốn. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn “Hide in View” hoặc sử dụng phím tắt “HH” để ẩn đối tượng.

Để cô lập một đối tượng, bạn có thể sử dụng lệnh “Isolate Element” trong mục “Visibility/Graphics Overrides”. Tương tự như khi ẩn đối tượng, bạn cũng có thể chọn đối tượng cụ thể hoặc chọn nhiều đối tượng bằng cách giữ phím Ctrl và chọn các đối tượng mong muốn. Sau đó, nhấp chuột phải và chọn “Isolate Element” hoặc sử dụng phím tắt “II” để cô lập đối tượng.

Để bỏ ẩn hoặc bỏ cô lập đối tượng, bạn có thể sử dụng lệnh “Reset Hidden Elements” hoặc “Reset Isolate/Hide” trong mục “Visibility/Graphics Overrides”.