Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, phạm vi (extent) là vùng hiển thị toàn bộ các đối tượng trong mô hình và vùng cắt (crop region) là vùng hiển thị chỉ các đối tượng được lựa chọn.

Để xem phạm vi của mô hình, bạn có thể sử dụng lệnh “Zoom to Fit” trong thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt “ZF”. Lệnh này sẽ tự động co giãn phạm vi mô hình để hiển thị toàn bộ các đối tượng trong mô hình.

Để thay đổi phạm vi của mô hình, bạn có thể sử dụng lệnh “Set Workplane and View” trong thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt “SW”. Lệnh này cho phép bạn thiết lập phạm vi của mô hình bằng cách chọn một mặt phẳng làm mặt đặt làm việc và thiết lập góc nhìn.

Để xem và chỉnh sửa vùng cắt, bạn có thể sử dụng lệnh “Edit Crop Region” trong mục “View Control” của thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt “EC”. Lệnh này cho phép bạn di chuyển và chỉnh sửa kích thước của vùng cắt để chỉ hiển thị các đối tượng được lựa chọn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng khác như “Section Box” để chỉ hiển thị các đối tượng trong một khu vực cụ thể, “Scope Box” để giới hạn các đối tượng được hiển thị trong một khu vực cụ thể, và “View Range” để điều chỉnh khoảng cách nhìn thấy các đối tượng.