Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, View Range (tầm nhìn) là một công cụ quan trọng để điều chỉnh phạm vi của tầm nhìn của bạn khi xem và tạo các mô hình tầng. View Range cho phép bạn xác định các mức độ cao thấp của tầm nhìn của mình, giúp bạn xem các chi tiết cần thiết trong các tầng khác nhau của mô hình.

View Range bao gồm ba phần chính:

 • Top (Đỉnh): Chiều cao tối đa mà tầm nhìn của bạn có thể nhìn thấy.
 • Cut Plane (Mặt cắt): Độ sâu tối đa mà tầm nhìn của bạn có thể nhìn thấy.
 • Bottom (Đáy): Chiều cao tối thiểu mà tầm nhìn của bạn có thể nhìn thấy.

Khi bạn tạo một view, Revit sẽ tự động thiết lập các giá trị cho View Range dựa trên các thiết lập mặc định của mô hình. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh các giá trị này tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của mình. Để thực hiện điều này, bạn có thể truy cập các tùy chọn View Range từ phần Properties của view và thay đổi các giá trị trong đó.

Việc điều chỉnh View Range của một view là rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn có thể nhìn thấy đầy đủ các chi tiết cần thiết trong mô hình của mình, đồng thời cũng giúp giảm thiểu độ phức tạp của view.