Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Công cụ Linework và Depth Cueing là hai công cụ hữu ích trong Revit để cải thiện khả năng hiển thị của mô hình.

Công cụ Linework cho phép bạn điều chỉnh kiểu và độ dày của đường viền các đối tượng trong mô hình. Bằng cách điều chỉnh cài đặt này, bạn có thể làm nổi bật những đối tượng quan trọng hơn, giúp người dùng dễ dàng nhận ra chúng hơn trong mô hình. Công cụ Linework cũng cho phép bạn thay đổi kiểu đường viền của các đối tượng, ví dụ như thay đổi thành đường nét đứt, đường nét liền, đường nét chấm…

Depth Cueing là công cụ giúp người dùng điều chỉnh mức độ mờ dần của đối tượng theo khoảng cách, giúp người dùng nhận ra rõ ràng hơn vị trí của các đối tượng trong mô hình. Bằng cách điều chỉnh cài đặt Depth Cueing, bạn có thể tạo ra hiệu ứng mờ dần, làm nổi bật những đối tượng ở phía trước, và giảm độ nổi bật của những đối tượng ở phía sau, giúp người dùng tập trung vào những đối tượng quan trọng hơn.

Để sử dụng công cụ Linework và Depth Cueing trong Revit, bạn có thể truy cập vào tab “View” trong thanh công cụ trên cùng của Revit, sau đó chọn “Graphics”. Từ đây, bạn có thể thay đổi các cài đặt liên quan đến đường viền và độ mờ dần của đối tượng trong mô hình.