Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong phần mềm Revit, có nhiều tùy chọn hiển thị đồ họa để bạn có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của mình. Dưới đây là một số tùy chọn phổ biến:

 1. Hình nền (Background): Cho phép bạn chọn màu nền cho tầm nhìn của mình.
 2. Ánh sáng (Lights): Cho phép bạn điều chỉnh ánh sáng trong mô hình của mình để tạo ra hiệu ứng chiếu sáng khác nhau.
 3. Màu sắc (Color): Cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc của các đối tượng trong mô hình.
 4. Màu đường viền (Line color): Cho phép bạn tùy chỉnh màu sắc của đường viền của các đối tượng trong mô hình.
 5. Độ dày (Line weight): Cho phép bạn điều chỉnh độ dày của đường viền của các đối tượng trong mô hình.
 6. Độ trong suốt (Transparency): Cho phép bạn điều chỉnh độ trong suốt của các đối tượng trong mô hình.
 7. Hiển thị đối tượng (Object visibility): Cho phép bạn điều chỉnh cách hiển thị các đối tượng trong mô hình, ví dụ như ẩn hoặc hiện các mặt phẳng của tường.
 8. Hiển thị bóng đổ (Shadows): Cho phép bạn bật hoặc tắt hiển thị bóng đổ trong mô hình của mình.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn hiển thị đồ họa bằng cách vào tab “View” trên thanh công cụ và chọn “Graphics” trong group “Appearance”. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh các tùy chọn hiển thị đồ họa của mô hình của mình.