Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Families là một khái niệm quan trọng trong Revit, được sử dụng để chỉ các đối tượng trong mô hình 3D, bao gồm các vật liệu, đối tượng nội thất, thiết bị và nhiều hơn nữa. Các family thường được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm Revit Family Editor và có thể được lưu trữ trong các thư viện và bộ sưu tập để sử dụng lại cho các dự án khác nhau.

Mỗi family trong Revit được tạo ra bằng cách định nghĩa các thuộc tính và đặc điểm của đối tượng đó, bao gồm các thông số kích thước, hình dạng và chức năng. Family được tạo ra sẽ có thể được sử dụng trong nhiều dự án khác nhau và có thể được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng dự án.

Các family thường được sử dụng để tạo ra các đối tượng phức tạp trong mô hình, giúp tiết kiệm thời gian và tăng tính hiệu quả trong quá trình thiết kế. Chúng cũng giúp đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ mô hình và giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết kế và xây dựng.