Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 14, Mục 3
Đã tham gia Khoá Học

03 – Sử dụng mặt phẳng tham chiếu, tham số và ràng buộc (Reference planes, parameters, and constraints)

Tuấn Anh Trương 19 Tháng Sáu, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khi tạo family mới trong Revit, các mặt phẳng tham chiếu, tham số và ràng buộc là những khái niệm quan trọng cần phải hiểu rõ để có thể thiết kế và tạo ra family chính xác và dễ sử dụng.

 1. Mặt phẳng tham chiếu (Reference planes): Đây là các mặt phẳng ảo được sử dụng để xác định hình dạng và kích thước của family. Các mặt phẳng tham chiếu có thể được tạo mới hoặc sử dụng sẵn trong các template family có sẵn.
 2. Tham số (Parameters): Là các giá trị được định nghĩa để điều khiển kích thước, hình dạng và tính năng của family. Có hai loại tham số là instance parameters và type parameters. Instance parameters là các tham số có thể được chỉnh sửa độc lập cho từng instance của family, trong khi type parameters là các tham số có thể được chỉnh sửa cho toàn bộ family.
 3. Ràng buộc (Constraints): Là các quy tắc được đặt ra để giới hạn và kiểm soát hình dạng và kích thước của family. Ràng buộc có thể được áp dụng cho các mặt phẳng tham chiếu và tham số của family.

Khi tạo family mới, ta cần xác định kích thước, hình dạng và tính năng của family, sau đó sử dụng mặt phẳng tham chiếu để tạo hình dạng cơ bản của family. Tiếp theo, ta cần tạo các tham số để điều khiển kích thước và tính năng của family, sau đó áp dụng các ràng buộc để giới hạn hình dạng và kích thước của family theo các giá trị được định nghĩa trước đó.

Sử dụng mặt phẳng tham chiếu, tham số và ràng buộc sẽ giúp ta tạo ra các family chính xác và dễ sử dụng, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt và hiệu suất cao.