Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Khi tạo một Family mới trong Revit, ta có thể thêm khối hình học để tạo ra các đối tượng 3D. Các khối hình học này có thể là hình hộp chữ nhật, hình trụ, hình nón, hình cầu, hình elip, hình tròn, v.v.

Để thêm khối hình học, ta thực hiện các bước sau đây:

 1. Trong môi trường Family Editor, chọn “Create” -> “Form” -> “Solid”.
 2. Trong cửa sổ “Solid Form”, chọn loại khối hình học mà bạn muốn tạo.
 3. Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để tạo ra khối hình học đó. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo hình hộp chữ nhật, bạn có thể sử dụng công cụ “Rectangle” để vẽ một hình chữ nhật, sau đó sử dụng công cụ “Extrusion” để tạo thành hình hộp chữ nhật.
 4. Khi tạo xong khối hình học, bạn có thể sử dụng các công cụ trên thanh công cụ để chỉnh sửa kích thước, hình dạng và vị trí của khối hình học đó.

Sau khi đã tạo xong khối hình học, bạn có thể sử dụng nó để tạo ra các đối tượng trong mô hình của mình. Bằng cách kết hợp các khối hình học khác nhau và các thao tác ràng buộc, bạn có thể tạo ra các đối tượng phức tạp như các thiết bị điện, cửa sổ, vách ngăn, v.v.