Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Bài học 14, Mục 6
Đã tham gia Khoá Học

06 – Kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng thành một đối tượng duy nhất (Blends)

Tuấn Anh Trương 12 Tháng Bảy, 2024
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Blends trong Revit là kỹ thuật kết hợp hai hoặc nhiều đối tượng khác nhau thành một đối tượng duy nhất với các hiệu ứng liền mạch. Blends được sử dụng trong các trường hợp khi các đối tượng giao nhau hoặc cần được kết hợp lại để tạo ra một hình dạng mới.

Để tạo blend, ta cần chọn các đối tượng cần kết hợp và sử dụng lệnh “Blend” trong mục “Modify” của thanh công cụ. Sau đó, ta có thể điều chỉnh các tham số của blend như độ rộng, bán kính, độ dốc, hướng và hình dạng của các đầu mút. Blends cũng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các thành phần được định nghĩa sẵn trong thư viện Revit hoặc tạo ra các thành phần blend tùy chỉnh.

Blends trong Revit có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tạo ra các khối cơ bản, tạo ra các chi tiết phức tạp hoặc tạo ra các hình dạng không gian đặc biệt. Blends là một công cụ hữu ích trong thiết kế kiến trúc và có thể giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong quá trình tạo ra các hình dạng phức tạp.