Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để hoàn thành một Family, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra lại các tham số và ràng buộc trong Family, đảm bảo chúng hoạt động đúng và phù hợp với mục đích sử dụng.
 2. Kiểm tra các kích thước và vị trí của các mặt phẳng tham chiếu, đảm bảo chúng đúng vị trí và cách xa nhau phù hợp.
 3. Thêm các chế độ xem và nhãn để đối tượng trở nên dễ sử dụng và dễ hiểu.
 4. Kiểm tra lại các phân loại và thẻ cho Family, đảm bảo chúng phù hợp và chính xác để dễ dàng tìm kiếm và sử dụng trong dự án.
 5. Kiểm tra các tùy chọn phân loại Family trong phần mềm Revit, đảm bảo chúng được đặt đúng và phù hợp với mục đích sử dụng.
 6. Lưu Family với tên phù hợp và đúng vị trí trong thư mục phù hợp để dễ dàng tìm kiếm và sử dụng lại trong tương lai.
 7. Chia sẻ Family cho các thành viên khác trong nhóm dự án hoặc lưu trữ nó trong thư viện để sử dụng lại trong các dự án tương lai.