Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để kiểm soát và đánh số các phòng (Room) trong Revit, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Thêm Room vào mô hình: Để thêm phòng, chọn tab “Architecture” và click vào biểu tượng “Room” trong group “Room & Area”. Sau đó, click vào các điểm trên mô hình để xác định khu vực phòng.
 2. Kiểm soát các thuộc tính của Room: Chọn phòng muốn kiểm soát thuộc tính, sau đó chọn tab “Properties” để xem và chỉnh sửa các thông số như tên phòng, diện tích, loại phòng và các thông số liên quan.
 3. Sử dụng Schedule để đánh số các Room: Bạn có thể sử dụng Schedule để tự động đánh số các phòng và tạo bảng danh sách phòng. Chọn tab “View” và click vào “Schedules” trong group “Create”. Sau đó, chọn “Room” trong danh sách các loại Schedule. Bạn có thể tùy chỉnh các cột thông tin trong bảng để hiển thị các thông số phù hợp.
 4. Đánh số Room bằng tay: Nếu bạn muốn đánh số Room bằng tay, bạn có thể thêm một trường dữ liệu có tên là “Number” vào Room thông qua tab “Properties”. Sau đó, bạn có thể nhập số cho mỗi Room tương ứng.
 5. Kiểm soát hiển thị của Room: Bạn có thể kiểm soát cách hiển thị của Room bằng cách chọn phòng muốn kiểm soát, sau đó click vào nút “Visibility/Graphics Overrides” trong tab “Properties”. Bạn có thể thiết lập các thiết lập như màu sắc, độ đậm/nhạt, kiểu đường viền, v.v. để điều chỉnh cách hiển thị của Room trên mô hình.
 6. Tạo khu vực phòng: Bạn cũng có thể tạo các khu vực phòng (Area) để tính toán diện tích của các khu vực này. Chọn tab “Architecture” và click vào biểu tượng “Area” trong group “Room & Area” để thêm khu vực phòng.

Lưu ý rằng các bước trên có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản Revit bạn đang sử dụng.