Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, Wall Properties và Wall Types được sử dụng để định nghĩa và kiểm soát các tính chất của các tường trong mô hình của bạn.

Wall Types: Wall Types định nghĩa các loại tường khác nhau có các tính chất khác nhau như độ dày, vật liệu, độ cách âm, cách nhiệt, độ chịu lực, vv. Các loại tường này được tạo ra trước trong thư viện Revit hoặc có thể được tạo ra tùy chỉnh bởi người dùng. Khi tạo một tường mới, người dùng có thể chọn loại tường phù hợp để áp dụng cho tường đó.

Wall Properties: Wall Properties là các thuộc tính của tường riêng lẻ. Các thuộc tính này có thể bao gồm độ dày, chiều cao, chiều rộng, vật liệu, cách âm, cách nhiệt, chiều cao bảo vệ, tên, số lớp, vv. Các thuộc tính này có thể được chỉnh sửa tùy ý cho từng tường riêng lẻ. Các thuộc tính này thường được sử dụng để tạo ra các biến thể tường, để phù hợp với các yêu cầu cụ thể của dự án.

Ví dụ, bạn có thể tạo một loại tường bằng cách sử dụng tấm ván ép có độ dày 100mm, và sau đó chỉnh sửa chiều cao, chiều rộng, vật liệu, vv. của từng tường riêng lẻ. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra các biến thể tường khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên tính chất của loại tường ban đầu.