Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Snaps là tính năng giúp bạn chính xác hơn trong việc định vị các đối tượng trong Revit. Khi bạn bật tính năng snaps, các đối tượng trong Revit sẽ được gắn vào các điểm chính xác, giúp bạn dễ dàng hơn trong việc di chuyển, thay đổi kích thước hay tạo ra các đối tượng mới.

Có nhiều loại snaps khác nhau trong Revit, bao gồm:

 1. Endpoint Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng trên điểm kết thúc của các đường.
 2. Midpoint Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng trên điểm giữa của các đường.
 3. Center Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng trên trung tâm của các vòng tròn hoặc hình tròn.
 4. Intersection Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng trên điểm giao nhau của các đường.
 5. Perpendicular Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng theo đúng góc vuông.
 6. Tangent Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng theo đúng tiếp tuyến.
 7. Nearest Snap: giúp bạn chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng trên điểm gần nhất.

Để sử dụng snaps trong Revit, bạn cần bật tính năng snaps bằng cách nhấn phím S trên bàn phím hoặc bấm vào biểu tượng Snaps trong thanh công cụ. Sau đó, khi di chuyển đối tượng, các snaps sẽ hiển thị trên màn hình, giúp bạn dễ dàng chính xác hơn trong việc đặt các đối tượng.