Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, thuật ngữ “location wall” có thể đề cập đến hai ý nghĩa khác nhau:

 1. Location Line của tường: Location Line của tường là đường kẻ đại diện cho vị trí tường trong không gian. Location Line có thể được thiết lập ở một trong ba vị trí: Wall Centerline, Face Exterior hoặc Face Interior. Việc lựa chọn vị trí Location Line sẽ ảnh hưởng đến các thông số và tính năng của tường, ví dụ như độ dày của tường, kích thước của các layer, kết cấu bên trong tường, v.v.
 2. Vị trí của tường trong mô hình: Location wall có thể đề cập đến vị trí của tường trong không gian mô hình, tức là vị trí tường được đặt trong mô hình. Việc đặt tường vào đúng vị trí trong không gian mô hình là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và độ chính xác của mô hình.

Vì vậy, để sử dụng snaps trong Revit để định vị tường chính xác, bạn có thể sử dụng các snap points như Endpoints, Midpoints, Centers, Intersections, Grids, v.v. để xác định vị trí của tường đúng với vị trí cần thiết trong không gian mô hình.