Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Modify Tool trong Revit là một tập hợp các công cụ được sử dụng để chỉnh sửa và thay đổi các phần tử trong mô hình Revit. Các công cụ này cho phép người dùng thực hiện các thao tác như cắt, sao chép, xoay, di chuyển, thay đổi kích thước, nối các đoạn đường và thay đổi thuộc tính của các phần tử.

Các công cụ chính của Modify Tool bao gồm:

 1. Move: dùng để di chuyển phần tử sang vị trí mới trên mặt phẳng làm việc.
 2. Copy: dùng để sao chép phần tử và đặt vào vị trí mới.
 3. Rotate: dùng để xoay phần tử theo một góc xác định.
 4. Scale: dùng để thay đổi kích thước của phần tử.
 5. Mirror: dùng để phản chiếu phần tử qua một đường tưởng tượng.
 6. Array: dùng để tạo nhiều bản sao của phần tử và đặt vào các vị trí xác định.
 7. Trim/Extend: dùng để cắt hoặc kéo dài đoạn thẳng.
 8. Fillet/Chamfer: dùng để bo góc của phần tử.
 9. Offset: dùng để tạo một đường song song với phần tử.
 10. Align: dùng để căn chỉnh phần tử theo một đối tượng khác.

Tất cả các công cụ Modify Tool này đều được sử dụng để giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh các phần tử trong mô hình Revit, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.