Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm cửa hoặc cửa sổ vào trong mô hình của mình trong Revit, bạn có thể sử dụng các bước sau:

 1. Mở tài liệu của bạn trong Revit và chọn tab “Architecture” trên thanh ribbon.
 2. Bấm vào nút “Door” hoặc “Window” để mở danh sách các loại cửa hoặc cửa sổ.
 3. Chọn loại cửa hoặc cửa sổ mà bạn muốn thêm vào.
 4. Sử dụng chuột để đặt cửa hoặc cửa sổ vào mô hình của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ “Align”, “Offset” và “Rotate” để định vị chính xác.
 5. Sau khi đặt cửa hoặc cửa sổ vào mô hình của bạn, bạn có thể tùy chỉnh kích thước và các thuộc tính khác của chúng bằng cách sử dụng các công cụ trong tab “Properties” trên thanh ribbon.
 6. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm cửa hoặc cửa sổ vào mô hình của mình, hãy lưu lại tài liệu của mình và tiếp tục thiết kế các yếu tố khác trong dự án của bạn.