Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm vật dụng trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở màn hình “Component” bằng cách nhấp vào nút “Component” ở thanh công cụ hoặc bằng cách nhấp vào nút “Component” trong thanh “Insert” trên thanh công cụ.
 2. Tìm kiếm và chọn loại vật dụng mà bạn muốn thêm bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm hoặc duyệt qua danh sách các vật dụng.
 3. Kéo và thả vật dụng vào bản vẽ của bạn. Nếu bạn muốn đặt vật dụng vào một vị trí cụ thể, bạn có thể nhập tọa độ hoặc sử dụng công cụ snaps để giúp bạn chính xác hơn.
 4. Sau khi thêm vật dụng vào bản vẽ của bạn, bạn có thể tinh chỉnh các thuộc tính của vật dụng bằng cách sử dụng các công cụ và hộp thoại liên quan.

Lưu ý rằng các bước chi tiết có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản của Revit bạn đang sử dụng và loại vật dụng mà bạn muốn thêm.