Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Constraints trong Revit là công cụ giúp người dùng định vị và giới hạn các yếu tố trong mô hình. Có 2 loại constraint chính trong Revit là dimensional constraint và geometric constraint.

Dimensional constraint được sử dụng để giới hạn hoặc xác định kích thước của các yếu tố trong mô hình. Ví dụ, bạn có thể tạo một dimensional constraint để giới hạn chiều cao của một cửa sổ.

Geometric constraint được sử dụng để định vị hoặc giới hạn các yếu tố trong mô hình dựa trên vị trí hoặc hình dạng của chúng. Ví dụ, bạn có thể sử dụng geometric constraint để đảm bảo rằng các cửa sổ được đặt cách đều nhau trên tường.

Constraints trong Revit cũng có thể được sử dụng để giúp người dùng tạo ra các mô hình linh hoạt và dễ dàng sửa đổi. Khi thêm hoặc sửa đổi một yếu tố trong mô hình, các constraints sẽ được tự động cập nhật để đảm bảo rằng mô hình vẫn đúng với các quy định đã thiết lập trước đó.