Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Sheet trong Revit là nơi bạn có thể tổ chức và hiển thị các bản vẽ và thông tin khác trong dự án của mình. Sheet có thể được sử dụng để tạo và xuất bản bản vẽ, tài liệu báo cáo, thư mục hồ sơ và các tài liệu khác.

Khi tạo một sheet trong Revit, bạn có thể thêm các tài liệu đó vào sheet bằng cách sử dụng các công cụ để vẽ, chèn đối tượng, chèn văn bản, chèn hình ảnh và nhiều hơn nữa. Sheet cũng cho phép bạn tự do điều chỉnh phần bố cục của các tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa, thay đổi kích thước và vị trí các tài liệu.

Ngoài ra, Revit cũng có các tài liệu tham khảo để giúp người dùng học và sử dụng phần mềm hiệu quả hơn. Các tài liệu tham khảo này bao gồm hướng dẫn sử dụng, tài liệu hỗ trợ, các video hướng dẫn và các tài liệu giáo trình. Bạn có thể truy cập các tài liệu này bằng cách vào phần Help trong Revit hoặc truy cập trực tuyến trên trang web của Autodesk.