Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để thêm một Sheet mới trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở mô hình Revit mà bạn muốn tạo sheet mới.
 2. Nhấp chuột phải vào Project Browser (trình duyệt dự án) và chọn New Sheet (Tạo Sheet mới) hoặc chọn phần Insert (Chèn) trong thanh công cụ và chọn Sheet (Sheet).
 3. Trong hộp thoại New Sheet/Titleblock (Tạo Sheet/Titleblock mới), bạn có thể chọn Titleblock (khối tiêu đề) cho sheet của mình. Nếu bạn chọn None (Không), sheet mới của bạn sẽ được tạo ra mà không có khối tiêu đề.
 4. Đặt tên cho Sheet của bạn và chọn kích thước phù hợp cho sheet đó.
 5. Nhấp OK để tạo Sheet mới.

Sau khi bạn tạo Sheet mới, nó sẽ hiển thị trong Project Browser. Bạn có thể kéo và thả các kí hiệu và khối tiêu đề vào Sheet để tạo bản vẽ hoặc báo cáo tài liệu của mình.