Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để vẽ và tạo PDF trong Revit, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Mở tài liệu Revit mà bạn muốn vẽ và tạo PDF.
 2. Đảm bảo rằng tất cả các đối tượng trong tài liệu của bạn đã được chỉnh sửa và đặt tại vị trí đúng.
 3. Chọn tab “Add-Ins” trên thanh menu trên cùng của Revit.
 4. Chọn “Print” từ danh sách các add-in.
 5. Trong hộp thoại in, bạn có thể chọn một số cài đặt, chẳng hạn như phạm vi bản in, tỉ lệ, v.v. sau đó chọn “OK”.
 6. Trong hộp thoại tiếp theo, bạn có thể chọn định dạng tệp của tài liệu xuất ra, chẳng hạn như PDF. Chọn “OK” để lưu tài liệu xuất ra.
 7. Nếu cần, bạn có thể chỉnh sửa các thiết lập và lưu tài liệu xuất ra.

Lưu ý rằng quá trình xuất tài liệu có thể mất một thời gian tùy thuộc vào kích thước của tài liệu và các thiết lập được chọn.