Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bản vẽ

Để sửa đổi chế độ xem bảng thống kê trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở chế độ xem bảng thống kê cần chỉnh sửa.
 2. Nhấp chuột phải vào bảng thống kê và chọn “Edit” trong menu tùy chọn.
 3. Sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ để thêm, xóa hoặc sắp xếp các trường dữ liệu trong bảng thống kê.
 4. Sử dụng các tùy chọn trên thanh công cụ để chỉnh sửa các thông số bảng thống kê khác như cách sắp xếp, định dạng và phương pháp tính toán.
 5. Sau khi hoàn thành, nhấp vào nút “OK” để lưu các thay đổi.

Nếu bạn muốn lưu cấu hình bảng thống kê sửa đổi của mình để sử dụng lại sau này, bạn có thể tạo một mẫu bảng thống kê mới và lưu nó trong thư viện của mình. Để làm điều này, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Thiết lập bảng thống kê theo ý muốn.
 2. Nhấp chuột phải vào bảng thống kê và chọn “Create View” trong menu tùy chọn.
 3. Đặt tên cho chế độ xem bảng thống kê mới và chọn nơi lưu trữ.
 4. Bật chế độ xem bảng thống kê mới và kiểm tra rằng nó được cấu hình đúng.
 5. Lưu chế độ xem bảng thống kê mới vào thư viện của mình để sử dụng lại trong tương lai.