Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, Key Schedule là một loại bảng thống kê đặc biệt được sử dụng để tạo danh sách các mục theo một số yêu cầu cụ thể. Key Schedule thường được sử dụng để theo dõi các yếu tố của một mô hình, chẳng hạn như cửa sổ, cửa ra vào, thiết bị VVS, đèn chiếu sáng và vật liệu.

Để tạo một Key Schedule trong Revit, làm theo các bước sau:

 1. Mở mô hình Revit của bạn và chọn Tab “View”.
 2. Chọn “Schedules” từ nhóm “Create” trên thanh công cụ.
 3. Trong hộp thoại “Schedule Properties”, chọn “Key Schedule” trong danh sách các loại bảng thống kê.
 4. Bấm vào “OK” để tạo bảng thống kê mới.
 5. Các cột trong Key Schedule được định nghĩa bằng các trường mặc định. Để tạo các cột mới, chọn “Add Parameter” và chọn trường tương ứng trong danh sách trường mở rộng.
 6. Sau khi hoàn tất thiết kế bảng thống kê của bạn, hãy lưu lại và đóng cửa sổ “Schedule Properties”.

Để sử dụng Key Schedule trong mô hình của bạn, bạn có thể chèn bảng thống kê trực tiếp vào mô hình hoặc tạo một view riêng biệt để hiển thị bảng thống kê. Bạn cũng có thể xuất dữ liệu từ Key Schedule sang các định dạng tệp khác để phân tích dữ liệu và in ấn.