Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, người dùng có thể liên kết (link) các tệp AutoCAD DWG vào trong mô hình Revit của mình để sử dụng làm tài liệu tham khảo hoặc để sử dụng trong các quá trình thiết kế và mô phỏng. Các bước để liên kết tệp DWG vào Revit như sau:

 1. Chọn tab “Insert” trên thanh công cụ của Revit.
 2. Chọn mục “Link CAD” trong mục “Link”.
 3. Tìm và chọn tệp DWG cần liên kết.
 4. Chọn điểm gốc (origin point) của tệp DWG.
 5. Chọn tùy chọn phù hợp cho việc nhúng (insert) tệp DWG vào mô hình Revit (như là một hình ảnh hoặc dữ liệu CAD).
 6. Hoàn tất quá trình liên kết DWG bằng cách chọn “Open”.

Khi tệp DWG được liên kết vào mô hình Revit, người dùng có thể thực hiện các thao tác chỉnh sửa trực tiếp trên tệp DWG hoặc sử dụng nó làm tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế và mô phỏng trong Revit.