Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Để tạo địa hình từ liên kết DWG trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Nhúng tệp DWG vào bản vẽ Revit của mình: Trong tab Insert, chọn Import CAD. Chọn tệp DWG cần liên kết và chỉnh sửa các tùy chọn import phù hợp.
 2. Chọn đối tượng mặt đất trong tệp DWG: Bạn có thể chọn lựa chọn tất cả các đối tượng trong tệp hoặc chỉ chọn các đối tượng mặt đất (ví dụ như đường biên của khu đất hoặc dải đất).
 3. Tạo địa hình trong Revit: Trong tab Massing & Site, chọn Surface > Create From Import > Specify Lines. Kéo chuột để chọn các đối tượng mặt đất trong tệp DWG.
 4. Chỉnh sửa địa hình: Sau khi tạo địa hình, bạn có thể sử dụng các công cụ trong tab Modify để chỉnh sửa địa hình. Bạn có thể thêm hoặc xóa các đường biên, thay đổi độ cao, thêm các đối tượng khác (ví dụ như đường đi hoặc các vật thể) và tạo các đường cong và hình dạng khác cho địa hình.

Lưu ý rằng việc tạo địa hình từ liên kết DWG có thể tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu có thể, hãy xem xét sử dụng các công cụ mô hình hóa địa hình khác như InfraWorks để tạo địa hình và sau đó xuất sang định dạng hỗ trợ của Revit để sử dụng trong bản vẽ của mình.