Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Đây là một số tips về việc import file trong Revit:

 1. Kiểm tra định dạng tập tin: Trước khi import file vào Revit, hãy đảm bảo rằng định dạng tập tin của file đó là hỗ trợ bởi Revit. Các định dạng tập tin phổ biến mà Revit hỗ trợ bao gồm DWG, DXF, DGN, SKP, SAT, 3DM và 3DS.
 2. Sử dụng Import CAD: Revit cung cấp tính năng Import CAD cho phép bạn import các tệp CAD vào dự án của mình. Khi sử dụng tính năng này, hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng định dạng tập tin và cấu hình các tùy chọn import đúng cách.
 3. Sử dụng tính năng Insert từ File: Tính năng Insert từ File cho phép bạn chèn các đối tượng hoặc khối từ file CAD vào mô hình Revit. Hãy đảm bảo rằng bạn đã cấu hình các tùy chọn chèn đúng cách.
 4. Sử dụng tính năng Link: Tính năng Link cho phép bạn liên kết các tập tin CAD vào mô hình Revit của mình. Khi sử dụng tính năng này, các tập tin CAD sẽ được liên kết đến dự án của bạn và các thay đổi sẽ được cập nhật tự động.
 5. Kiểm tra và chỉnh sửa mô hình: Sau khi import file vào Revit, hãy kiểm tra và chỉnh sửa mô hình để đảm bảo rằng các yếu tố của nó phù hợp với dự án của bạn. Bạn có thể sử dụng các công cụ và tính năng của Revit để thực hiện các chỉnh sửa này.
 6. Tối ưu hóa hiệu suất: Import file lớn vào Revit có thể làm chậm hiệu suất của chương trình. Hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đủ mạnh để xử lý các tệp lớn và sử dụng các cấu hình import phù hợp để tối ưu hóa hiệu suất của chương trình.
 7. Lưu dự án thường xuyên: Sau khi import file vào Revit và thực hiện các chỉnh sửa, hãy đảm bảo rằng bạn lưu dự án thường xuyên để đảm bảo rằng các thay đổi được lưu lại và không bị mất nếu có sự cố xảy ra.