Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, tính năng Revit Links cho phép người dùng thêm các tệp Revit khác vào mô hình của mình để tạo ra một bản vẽ toàn diện hơn của dự án. Các Revit Links có thể bao gồm các mô hình kiến ​​trúc, kết cấu, MEP hoặc các tệp khác liên quan đến dự án. Các Revit Links có thể được tạo mới hoặc được thêm vào từ các tệp đã tồn tại.

Để tạo mới một Revit Link trong Revit, làm theo các bước sau:

 1. Truy cập tab Insert trong thanh công cụ và chọn mục Revit Link.
 2. Trong hộp thoại Revit Link, chọn tệp Revit mà bạn muốn thêm vào mô hình.
 3. Chọn tùy chọn Placement để xác định vị trí của Revit Link trong mô hình. Bạn có thể chọn các tùy chọn Placement như By Shared Coordinates hoặc Auto – Center to Center để định vị Revit Link.
 4. Chọn các tùy chọn khác như Orientation và Visibility để điều chỉnh các cài đặt khác của Revit Link.
 5. Nhấn OK để thêm Revit Link vào mô hình của bạn.

Sau khi đã thêm Revit Link vào mô hình, bạn có thể sử dụng các công cụ trong Revit để hiển thị, ẩn hoặc chỉnh sửa các yếu tố trong Revit Link. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng như phân cấp, cắt và phân loại để quản lý Revit Links của mình trong mô hình.

Lưu ý rằng khi bạn sử dụng Revit Links, bạn cần phải đảm bảo rằng các tệp đó được cập nhật và đồng bộ hóa với nhau để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của mô hình. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong tệp Revit Link, bạn cần phải tải lại Revit Link hoặc tạo lại nó để đồng bộ hóa các thay đổi.