Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, để xoay và căn chỉnh Revit link, bạn có thể sử dụng các công cụ Rotate và Align của Revit.

Để xoay Revit link, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn Revit link trong mô hình của bạn bằng cách nhấp chuột vào nó.
 2. Nhấp chuột phải và chọn Rotate trong menu.
 3. Sử dụng con trỏ để chọn điểm gốc xoay.
 4. Sử dụng con trỏ để chọn điểm cuối xoay.
 5. Nhập giá trị góc hoặc kéo chuột để xoay Revit link.
 6. Nhấn Esc để hoàn thành thao tác xoay.

Để căn chỉnh Revit link, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Chọn Revit link trong mô hình của bạn bằng cách nhấp chuột vào nó.
 2. Nhấp chuột phải và chọn Align trong menu.
 3. Chọn đối tượng trong mô hình của bạn mà bạn muốn căn chỉnh Revit link với.
 4. Sử dụng các tùy chọn trong hộp thoại Align để chọn cách căn chỉnh Revit link với đối tượng đã chọn.
 5. Nhấn OK để hoàn thành thao tác căn chỉnh.

Lưu ý rằng khi bạn xoay hoặc căn chỉnh Revit link, nó có thể ảnh hưởng đến vị trí của các yếu tố trong mô hình của bạn. Bạn nên kiểm tra lại mô hình sau khi hoàn thành xoay hoặc căn chỉnh Revit link để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của mô hình.