Quay lại Khóa học

Ứng dụng Revit trong Kiến Trúc - Miễn Phí

0% hoàn thành
0/0 Steps
 1. CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU

  Khóa học Revit của Lotuz Studio
  6 Chuyên Mục
 2. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập cho Revit
  2 Chuyên Mục
 3. Giao diện cơ bản (Interface Basics)
  13 Chuyên Mục
 4. CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN
  Bài 1 - Bắt đầu một dự án mới (New Project)
  6 Chuyên Mục
 5. Bài 2 - Khái niệm về mô hình cơ bản (Modeling Basics)
  9 Chuyên Mục
 6. Bài 3 - Các liên kết, Nhập và Nhóm trong Revit (Links, Imports, and Groups)
  12 Chuyên Mục
 7. Bài 4 - Các thành phần mô hình dựa trên phác thảo
  8 Chuyên Mục
 8. Bài 5 - Cầu thang trong Revit (Stairs)
  4 Chuyên Mục
 9. Bài 6 - Tường có cấu trúc phức tạp (Complex Walls)
  9 Chuyên Mục
 10. CHƯƠNG 3: TÙY CHỈNH HIỂN THỊ CHO REVIT
  Bài 1 - Điều khiển hiển thị và đồ họa (Visibility and Graphic Controls)
  11 Chuyên Mục
 11. Bài 2 - Diện tích phòng và khu vực (Room & Area)
  3 Chuyên Mục
 12. Bài 3 - Bảng thống kế và đặt nhãn cho đối tượng (Schedules and Tags)
  4 Chuyên Mục
 13. Bài 4 - Chú thích và chi tiết (Annotate & Details)
  9 Chuyên Mục
 14. CHƯƠNG 4: FAMILY VÀ SHEET
  Bài 1 - Khái niệm cơ bản về Family Editor
  7 Chuyên Mục
 15. Bài 2 - Sheets, Plotting, and Publishing - Bảng vẽ, Biểu đồ và Xuất bản
  7 Chuyên Mục
Tiến trình Bài học
0% hoàn thành

Nội dung bài học

Trong Revit, việc lập toạ độ dùng chung giữa các tệp là rất quan trọng để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dự án. Các toạ độ dùng chung giúp đồng bộ hóa các thông tin về vị trí và chiều cao giữa các tệp Revit, đồng thời giúp cho việc làm việc chung giữa các bộ phận trở nên dễ dàng hơn.

Để lập toạ độ dùng chung trong Revit, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở tệp Revit cần lập toạ độ dùng chung.
 2. Truy cập tab Manage trong thanh công cụ và chọn mục Project Location.
 3. Trong hộp thoại Project Location, chọn tùy chọn Shared Coordinates.
 4. Chọn tùy chọn Publish Coordinates để xuất toạ độ của tệp này dùng chung.
 5. Nhập tên cho toạ độ dùng chung và chọn nơi lưu trữ tệp.
 6. Nhấp OK để hoàn tất quá trình lập toạ độ dùng chung.
 7. Lưu tệp Revit và đóng nó.
 8. Mở tệp Revit khác và truy cập Project Location.
 9. Chọn tùy chọn Acquire Coordinates để tải toạ độ dùng chung từ tệp trước đó.
 10. Nhập tên của tệp chứa toạ độ dùng chung và chọn nơi lưu trữ tệp.
 11. Nhấp OK để hoàn tất việc tải toạ độ dùng chung.
 12. Kiểm tra lại các thông tin về vị trí và chiều cao của các yếu tố trong mô hình của bạn để đảm bảo tính nhất quán và chính xác.

Lưu ý rằng để sử dụng toạ độ dùng chung giữa các tệp, bạn cần phải đảm bảo rằng các tệp đó được cập nhật và đồng bộ hóa với nhau. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về toạ độ dùng chung, bạn cần phải cập nhật và đồng bộ hóa các tệp để đảm bảo tính nhất quán và chính xác của dự án.